נושא הכנס

השנה יוקדש הכנס לנושא "התחלוֹת". יחד נביא את הקהל לקו הזינוק של מסע מרתק. נגלה איך התחילו יצירות חשובות בז'אנר ונלמד כיצד לכתוב התחלות טובות ואיך אפשר להרוס אותן; נתחקה אחרי תחילת דרכם של כותבים בולטים; נקרא יחד פרקים ראשונים בסדנאות לילדים, נפתח את השער לבחינה; נבחן איך התחילו הקהילות החשובות בז'אנר וכיצד נולדים ז'אנרים ונגלה שכל סוף הוא התחלה חדשה.