תקנון תחרות "נולד לפילק 10"

 1. לתחרות ניתן להגיש שירי פילק שנכתבו או פורסמו בשנתיים האחרונות, כולל שירים שנכתבו לקראת התחרות עצמה, בתנאי שהפילק לא הוגש לתחרות “נולד לפילק” קודמת.
 2. פילק המוגש לתחרות ייכתב למנגינת שיר קיים של יוצר מוכר.
 3. הפילק יוגש באמצעות טופס מקוון.
 4. התאריך האחרון להגשת פילק לתחרות: יום חמישי, 30 במרץ 2017 בשעה 23:59.
 5. חובה לציין על פי איזה לחן נכתב הפילק ולציין את שמו של האמן המבצע המקורי. מומלץ לצרף קישור אינטרנטי זמין של הביצוע.
 6. אין מניעה לכתוב שיר על פי לחן של שיר לועזי, אך על המילים להיות בעברית. פילקים שלא יצוינו בהם שם השיר והאמן לא יורשו להשתתף בתחרות.
 7. פילקים שלא פורסמו ברבים לפני הגשתם לתחרות, אפשר לבקש שיתקבלו ויישפטו בעילום שם בשלב המקדים.
 8. כל משתתף רשאי להגיש לתחרות עד שלושה שירים לשלב השיפוט המקדים, שבו ייבחרו הפילקים העולים לגמר.
 9. אחרי סגירת ההגשות יבחרו שופטי התחרות בפילקים שיעלו לגמר.
 10. השירים שעלו לגמר יבוצעו באירוע “נולד לפילק”, שיתקיים במהלך כנס עולמות, בידי צוות מבצעים שתגייס הנהלת התחרות. משתתף יכול להציע להנהלת התחרות את עצמו לביצוע השיר או להציע מופיע אחר שיבצע את השיר מטעמו. המבצעים יידרשו להגיע לחזרות שיתקיימו לקראת הכנס כדי להבטיח את איכות ההופעה. להנהלת התחרות תישמר המילה האחרונה בבחירת המבצע של השיר.
 11. במהלך אירוע “נולד לפילק” יחלקו השופטים והקהל ניקוד לשיר לפי פרמטרים שיכללו מקוריות, התאמה לז’אנר והקפדה על מנגינה ומשקל. בתום האירוע ישוקללו הנקודות ויוכרזו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
 12. מילות כל השירים המשתתפים בתחרות יפורסמו בארכיון הפילק הישראלי Fuzzy Fish ובארכיון הפילקים של מועדון “סטארבייס 972”, אלא אם כן יבקש הכותב להסירן.