מתחמים מיוחדים

פרט לאולמות ולחדרים קיימים מתחמים נוספים:

הפונדק

ההוביטון