כללי התנהגות

העמותות המארגנות את כנס עולמות מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל המשתתפים. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות וכללים למניעת הטרדה מינית. לעיון בתקנון המלא.

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל מבקרי, משתתפי ומארגני כנס עולמות ללא יוצא מן הכלל. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין כאילו נאמר בלשון נקבה. הכללים חלים הן בימי ההתארגנות לפני הכנס ואחריו והן במהלך ימי הכנס עצמו. חשוב לציין שבכל מקרה שומרת לעצמה הנהלת הכנס את הזכות להרחיק מהמתחם אדם לפי שיקול דעתה.

 

 


 

עישון ואלכוהול

מתחם הכנס הוא מתחם ללא עישון. כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הכנס. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הכנס, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

 

אחראית למניעת הטרדות מיניות

הממונה על מניעת הטרדות מיניות מטעם האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה היא ליאת שחר-קשתן.
בכנס יפעל צוות למניעת הטרדות מיניות. אפשר לפנות אליו בטלפון 058-6881176 במהלך הכנס, או במייל safespace@sf-f.org.il לאורך כל השנה.

 

כלי נשק

הכנסת כלי נשק למתחם הכנס תיאסר לחלוטין, למעט שוטרים חמושים בתפקיד בלבד.
הכנסת מוצרים הדומים לנשק חם או קר, חרבות מתכת וכדומה לא תתאפשר. תותר הכנסת נשקי ספוג, ובלבד שהם אינם נראים כמו כלי נשק אמיתיים.

 

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה

התנהגות בלתי רצויה: אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, צילום סטילס או וידאו נגד רצונו של המצולם, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית וכל תכונה אחרת.

 

כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת) בכנס עולמות

  • הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת הכנס לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או מעשים אחרים בעלי אופי פוגעני.
  • אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד או המוטרדת לא הסכימו להם.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם אסורה בהחלט.
  • אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בכנס לא יציעו הצעות כאלו מלכתחילה, ובשום מקרה לא לכפופים להם.
  • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בכנס לא ישמיעו הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים להם.
  • אם בתגובה לפנייה לאדם התבקשתם לעזוב אותו במנוחה, יש לעזוב אותו לנפשו ולא לפנות אליו שוב.
  • אין להכניס לשטח הכנס חומר פורנוגרפי – הקביעה מהי פורנוגרפיה היא על פי שיקול דעתם של האחראים על מניעת הטרדות מיניות.
  • לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם הכנס. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים ברוח הכנס החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול דעתם של אנשי הסגל האחראים על מניעת הטרדות מיניות.

 

חובות מיוחדות של בעלי דוכנים

לא יימכרו מוצרים המיועדים לבני 18 ומעלה.

 

הגשת תלונה לאחראים על מניעת הטרדות מיניות

בכל מקרה של הטרדה מינית, המוטרד/ת יכול/ה לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו/אליה על מנת לזמן את אחד האחראים למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות על פי התג האדום שהם נושאים. המתלוננ/ת יתבקש/תתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה, האחראי למניעת הטרדות מיניות יברר את המקרה מול הצדדים המעורבים ויחליט על המשך הטיפול.

הבירור והטיפול יתבצעו כמובן בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים ייחשפו רק במקרה שהחוק דורש זאת. האחראי למניעת הטרדות מיניות יפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדת ביקורת, ובמקרה הצורך גם להנהלת הכנס, ששומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום הכנס.

 

סנקציות במקרה של הפרת תקנון הכנס

מקרה של הטרדה מינית, אלימות פיזית או מילולית שיובא לידי הנהלת הכנס, בין אם על ידי הנפגע/ת או על ידי עד/ת ראייה, יכול להביא לאחד או יותר מהתרחישים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הכנס:

  • הרחקה של הפוגע ממתחם הכנס, ללא החזר כספי בגין הכרטיסים שברשותו.
  • הזמנת משטרה.

במקרה של קטינים, כל סנקציה תדווח גם להורים של מבצע העבירה.