סיפורי תחרות הסיפורים לשנת 2023

הזוכים: המקום הראשון: "חג הבנות" של יובל אטיאס. המקום השני: "צל וירושלים" של מירון שפר. המקום השלישי: "הדברה" של ניצה נוה.