סיפורים משנים קודמות

בעמוד זה תוכלו למצוא ולקרוא את הסיפורים שהתמודדו בשנים קודמות.

תחרויות סיפורים ישנות

הזוכים: המקום הראשון: "חג הבנות" של יובל אטיאס. המקום השני: "צל וירושלים" של מירון שפר. המקום השלישי: "הדברה" של ניצה נוה.