סיפורים משנים קודמות

בעמוד זה תוכלו למצוא ולקרוא את הסיפורים שהתמודדו בשנים קודמות.

תחרויות סיפורים ישנות

הזוכים: המקום הראשון: "חג הבנות" של יובל אטיאס. המקום השני: "צל וירושלים" של מירון שפר. המקום השלישי: "הדברה" של ניצה נוה.
הזוכים: המקום הראשון: "חמש נקישות" של אביחי דומיניץ. המקום השני: "תפוזים" של בר פישביין. המקום השלישי: "שביליך במים רבים" של יובל אבנרי.