כללי התנהגות

העמותות המארגנות את כנס עולמות מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל המשתתפים. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות וכללים למניעת הטרדה מינית. לעיון בתקנון המלא. הכללים המפורטים בתקנון זה חלים גם על סגל הכנס וכל המתנדבות והמתנדבים, הן בימי הכנס והן במהלך ההכנות לכנס ובימי ההתארגנות אחריו. הנהלת ההכנס שומרת לעצמה בכל מקרה את הזכות להרחיק אנשים מהמתחם לפי שיקול דעתה.

הנחיות כניסה למתחם

 • לבוש הולם:
  לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.

הגבלות גיל בכניסה לאירועים:

 • באירועים הדורשים זאת נקבעה הגבלת גיל מינימלי, ולא תתאפשר בהם כניסה לקטינים וקטינות מתחת לגיל שנקבע.
 • בשום מקרה לא יתאפשר לקטינים ולקטינות להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקול הדעת הבלעדי של צוות מניעת הטרדות, בהתאם לאופי האירוע וגילן של הנפשות הפועלות.
 • קטינות וקטינים בגילאי 15–18 לא יורשו להשתתף בהפקות מקור ללא אישור הורים חתום, ובכפוף לשיקול הדעת של צוות מניעת הטרדות.

מניעת הטרדה והתנהגות בלתי-רצויה בכנס

התנהגות בלתי רצויה והטרדה הןאלימותהטרדה מיניתהשפלההפחדההתקרבות בלתי רצויהצילום סטילס או וידאו ללא הסכמת הצד המצולםהתגרות והתייחסות פוגענית או גזענית למראה חיצונילנכות פיזית או נפשיתלמשקללצבע העורלדתלגיללמיןלזהות מגדריתלנטייה מינית או לכל תכונה אחרת.
הטרדה אסורה באיסור חמורוהנהלת הכנס לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה או לכל אירוע אחר שאופיו פוגעניהכללים האלה חלים הן בימי ההתארגנות לפני האירוע ואחריו והן במהלך ימי האירוע עצמוובכלל זה באירועים וירטואלייםובכל האירועים של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה.
לעיון בתקנון המלא למניעת הטרדות מיניות

עישון ואלכוהול

מתחם הכנס הוא מתחם ללא עישון.

כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הכנס. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הכנס, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

כלי נשק ומוצרים אסורים

בהתאם להוראות המשטרה, הכניסה למתחמי הכנס עם כל סוג של נשק – אסורה.
האיסור כולל כל נשק חם או קר, או דמוי נשק חם או קר, ותקף גם לחיילות וחיילים, אנשי ונשות אבטחה ושוטרים ושוטרות שלא בתפקיד.
יתאפשר להיכנס למתחם עם כלי לחימה או אביזרים שהם חלק מקוספליי – בתנאי שברור לעין כי אינם כלי נשק אמיתיים. הכנסתם תותר לפי שיקול הדעת של צוות האבטחה במתחם.
מוצרים וחפצים אסורים:

 • אין להכניס למתחם האירוע חומר פוגעני, ובוודאי לא פורנוגרפי – הקביעה מה נחשב לחומר פוגעני כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
 • מוצרים הנמכרים בכנס – לצוות מניעת הטרדות מיניות נתונה הזכות לא לאפשר הכנסה או מכירה של מוצרים פוגעניים בדוכני הכנס.
  נחשפת לסחורה פוגענית? ביכולתך לפנות ולדווח לצוות מניעת הטרדות מיניות לכל אורך הכנס.

הגשת תלונה לצוות מניעת הטרדות מיניות

בכנס פועל צוות למניעת הטרדות מיניותבכל מקרה של הטרדה מינית או חשד להטרדה מיניתכולל הטרדה מקוונתאפשר ליצור קשר ישירות עם הצוות באמצעים הבאים:

אפשר גם לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי מינית:

 • קו הסיוע לנשים ונערות: 1202;
 • קו הסיוע לגברים ונערים: 1203;
 • קו הסיוע לגברים ונערים דתיים: 02-5328000;
 • סיוע אונליין בצ’אט (ראשון עד חמישי, 24:00-20:00)
 • סיוע בוואטסאפ: 052-8361202 (ראשון עד חמישי, 20:00-17:00)

טיפול בהפרות של תקנון הכנס

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ותוך שיקול דעת. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הנהלת הכנס ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

בכל פנייה בנוגע לתלונהההחלטות שיתקבלו והצעדים שיינקטו בעקבות התלונה ייעשו בשקיפות מלאה מול הפונה.