תקנון תחרות הסיפורים

 1. נושא התחרות הוא "קהילה". התחרות פתוחה לסיפורי מדע בדיוני ופנטזיה בנושא הזה בלבד.
 2. על הסיפורים להיות כתובים בשפה העברית בלבד.
 3. אורך הסיפורים: 5,000-2,000 מילה על פי ספירת המילים של מעבד התמלילים וורד. סיפור שאורכו יחרוג מגבולות אלה ייפסל. משתמשי "אופן אופיס", שימו לב – מונה המילים במעבד התמלילים הזה מוטה כלפי מעלה. אם הסיפור שלכם קצר יחסית, אנא השתמשו בתוכנה אמינה לצורך ספירת המילים.
 4. אין להגיש יותר מסיפור אחד.
 5. התחרות מוגבלת לסיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, בדפוס או ברשת, כולל פורומים, בלוגים ואתרים פרטיים.
 6. אין להגיש סיפורים שמבוססים על יצירות מוכרות ("פאנפיקים").
 7. חובה להגיה את הסיפורים לפני ההגשה ולהקפיד על תקינות הסגנון והפיסוק.
 8. את הסיפורים יש לשלוח למנהלת התחרות דרך הטופס https://forms.gle/sjpmTARW8rXCFXzz9 או במייל [email protected]. בגוף המכתב יש לציין את שם הסיפור ואת שמו המלא של המחבר. את הסיפור יש לצרף בקובץ וורד או RTF בלבד. בקובץ עצמו אין לציין את שם המחבר.
 9. הנהלת התחרות תבדוק אם הסיפור עומד בקריטריונים של התחרות. משתתפים שכתבו סיפור שלא יעמוד בקריטריונים יקבלו התראה ויוכלו לשלוח את הסיפור מחדש או לשלוח סיפור אחר במקומו, כל עוד לא חלף המועד האחרון למשלוח הסיפורים.
 10. הסיפורים שיעמדו בקריטריונים ויתקבלו לתחרות יפורסמו באתר הכנס.
 11. אפשר להגיש סיפורים עד יום שישי, 29 בינואר 2021, בחצות. לא תינתן הארכת זמן.
 12. שיטת השיפוט תיקבע על ידי הנהלת התחרות. כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 13. השופטים יעריכו את הסיפורים על סמך תוכנם בלבד ולא יידעו את זהות מחבריהם.
 14. פרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
 15. השגות בנושא חוקי התחרות, שאלות ובירורים יש לשלוח למנהלת התחרות במייל [email protected].
 16. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחבריהם. עם זאת, הנהלת הכנס רשאית לפעול לפרסום הסיפורים בבמות מסחריות או שאינן מסחריות, בין שזכו ובין שלא זכו, בלי צורך במתן תמורה נוספת, במשך חצי שנה מתום הכנס. כל פרסום ייעשה אך ורק בהסכמה מראש ובכתב מהמחבר.
 17. בשליחת סיפור לתחרות מביע המחבר הסכמה מלאה לתקנון הזה, על כל סעיפיו.