נגישות

בכנס עולמות פועל צוות שמטרתו להנגיש את הכנס לאנשים עם מוגבלויות שונות. המידע על הנגישות בכנס מפורט למטה לפי סוג המוגבלות. למידע נוסף ולבקשות הנגשה ספציפיות אנא פנו לצוות נגישות בכתובת הדוא"ל [email protected].