אני שוקל.ת להתנדב. שווה לי?

מאוד! פרט לעצם חוויית ההתנדבות, כל המתנדבים והמתנדבות גם מגיע לקבל כרטיסי חינם לאירועים בכנס.

לפרטים נוספים על ההתנדבות בכנס, פנו לדף ההתנדבות בכנס או לצוות כוח האדם volunteers@sf-f.org.il.