עולמות 2014

YouTube

YouTube

Facebook

Facebook

תחרות הסיפורים

שימו לב – התחרות הסתיימה.

הזוכים יוכרזו בטקס הסיום של עולמות.

אתם מוזמנים לקרוא את הסיפורים, וכמובן להצביע לסיפור החביב עליכם לפרס “חביב הקהל”.

 תקנון תחרות הסיפורים של כנס “עולמות 2014”

1        נושא התחרות הוא “חגים וחגיגות”. התחרות פתוחה לסיפורי מדע בדיוני ופנטזיה בנושא זה בלבד.

2        על הסיפורים להיות כתובים בשפה העברית בלבד.

3        אורך הסיפורים: 5,000-2,000 מילה על פי ספירת המילים של מעבד התמלילים וורד. סיפור שאורכו יחרוג מגבולות אלה ייפסל. משתמשי “אופן אופיס”, שימו לב – מונה המילים במעבד התמלילים הזה מוטה כלפי מעלה! אם הסיפור שלכם קצר יחסית, אנא השתמשו בתוכנה אמינה לצורך ספירת המילים.

4        אין להגיש יותר מסיפור אחד.

5        התחרות מוגבלת לסיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, בדפוס או ברשת, כולל פורומים, בלוגים ואתרים פרטיים.

6        אין להגיש סיפורים המבוססים על יצירות מוכרות (“פאנפיקים”).

7        חובה להגיה את הסיפורים לפני ההגשה ולהקפיד על תקינות הסגנון והפיסוק.

8        את הסיפורים יש לשלוח בדוא”ל למנהל התחרות בכתובת  stories@olamot-con.org.il. בגוף המכתב יש לציין את שם הסיפור ואת שמו המלא של המחבר. את הסיפור יש לצרף בקובץ וורד או RTF בלבד. בקובץ עצמו אין לציין את שם המחבר.

9        הנהלת התחרות תבדוק אם הסיפור עומד בקריטריונים של התחרות. כותבו של סיפור שלא יעמוד בקריטריונים יקבל התראה ויוכל לשלוח את הסיפור מחדש או לשלוח סיפור אחר במקומו, כל עוד לא חלף המועד האחרון למשלוח הסיפורים.

10   הסיפורים שיעמדו בקריטריונים ויתקלו לתחרות יפורסמו באתר הכנס.

11   ניתן להגיש סיפורים עד 6 במרץ 2014 בחצות. לא תינתן הארכת זמן!

12   שיטת השיפוט תיקבע על ידי הנהלת התחרות. כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

13   השופטים יעריכו את הסיפורים על סמך תוכנם בלבד ולא יידעו את זהות מחבריהם.

14   פרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים.

15   השגות בנושא חוקי התחרות, שאלות, מענות ותגובות יש לשלוח בדואל למנהלת התחרות בכתובת stories@olamot-con.org.il

16   זכויות היוצרים על הסיפורים תישמרנה למחבריהם. עם זאת, הנהלת הכנס רשאית לפעול לפרסום הסיפורים בבמות מסחריות או שאינן מסחריות, בין שזכו ובין שלא זכו, בלי צורך במתן תמורה נוספת, במשך חצי שנה מתום הכנס. כל פרסום יתבצע אך ורק בהסכמה מראש ובכתב מהמחבר.

17   בשליחת סיפור לתחרות מביע המחבר הסכמה מלאה לתקנון זה, על כל סעיפיו.