עולמות 2014

YouTube

YouTube

Facebook

Facebook

דוכן יד שנייה

מארגני כנס “עולמות 2014” מעמידים דוכן יד שנייה כשירות לקהל המבקרים, במטרה לאפשר למעוניינים בכך להציע פריטים למכירה, כגון ספרים, חוברות קומיקס, פוסטרים, סרטים, דגמים, אקשן פיגרס ועוד.

השימוש בדוכן כפוף ל”תנאי השימוש בדוכן” המובאים להלן. מבקרים המעוניינים למכור פריטים יכולים למסור אותם בדוכן ולאסוף אותם או את תמורתם בסוף הכנס. מכירת הפריטים אינה כרוכה בעמלה.

שעות פתיחת הדוכן: יום ד’, 16/4, בשעות 21:00-10:00; יום ה’, 17/4, בשעות 19:00-10:00.

להגשת הפריטים למכירה אנא מלאו את טופס דוכן היד השנייה. לאחר מכן הדפיסו את הטופס והביאו אותו איתכם לדוכן יחד עם המוצרים שתרצו למכור. הוראות למילוי הטופס אפשר למצוא בסוף הסבר זה. טפסים למילוי ידני יימצאו גם בדוכן עצמו. לשאלות ולהסברים נוספים אנא פנו אלינו בדוא”ל: secondhand@olamot-con.org.il.

תנאי השימוש

במסגרת כנס “עולמות 2014” מעמידים מארגני הכנס (להלן: הנהלת הכנס) דוכן יד שנייה (להלן: הדוכן) לשימוש קהל המבקרים. מטרת הדוכן היא לתווך בין מבקרים המעוניינים למכור פריטים השייכים להם (להלן: המוכר), ואשר יש להם שייכות לנושא הכנס, לבין מבקרים המעוניינים לרכוש אותם, בצורה מוסדרת ומסודרת. השימוש בדוכן מותנה בהסכמת המוכר לתנאים המפורטים מטה. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך תקפים לשני המינים.

 1. על הפריטים הנמכרים להיות קשורים לאופי הכנס, כלומר למדע בדיוני, לפנטזיה או למשחקי תפקידים. פריטים אחרים לא יתקבלו.
 2. לא יתקבלו פריטים שיש במכירתם משום הפרה של זכויות יוצרים, כגון דיסקים צרובים, ספרים משוכפלים וכדומה.
 3. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל פריטים מאדם מסוים, לא לקבל פריטים מסוימים או להפסיק לקבל פריטים בכלל.
 4. הנהלת הכנס אינה מתחייבת למכור את הפריטים שיימסרו לדוכן.
 5. מחירי הפריטים ייקבעו אך ורק על ידי המוכר. על המחירים להיות בכפולות של 5 ש”ח.
 6. המוכר רשאי לשנות את המחיר המבוקש אך ורק בכתב ובחתימה על טופס חדש, ולאחר החזרת אישור המסירה של הטופס הקודם.
 7. לא תתאפשר מסירת פריטים לדוכן בלי חתימה על “הצהרת בעל הפריטים” הנמצאת בטופס דוכן יד שנייה.
 8. הנחת הפריטים בדוכן תיעשה אך ורק על ידי צוות הדוכן, לאחר קבלת הטופס המלא מהמוכר.
 9. הנהלת הכנס אינה אחראית על הפריטים במקרה של נזק, אובדן או גנבה.
 10. הנהלת הכנס אחראית לאחסון הפריטים שלא נמכרו ביום הכנס הראשון, עד לפתיחת הדוכן למחרת בכפוף לרשום בסעיף 9 לעיל.
 11. על המוכר מוטלת האחריות לאסוף את הפריטים ו/או את הכסף תמורתם עד לשעת סגירת הדוכן ביום האחרון של הכנס.
 12. הנהלת הכנס אינה מחויבת לשעות הפתיחה והסגירה של הדוכן. על המוכר מוטלת האחריות לברר את שעות פעילות הדוכן בכל יום, וזאת למרות מה שמצוין בטופס דוכן יד שנייה ובעמוד זה באתר הכנס.
 13. לא יתאפשר איסוף פריטים או כסף מהדוכן ללא הצגת אישור המסירה הנמצא בטופס דוכן יד שנייה וללא חתימה על אישור קבלה הנמצא בטופס דוכן יד שנייה.
 14. אם בעל הפריט מעוניין לתרום פריט במקרה שלא יימכר, עליו לסמן את העמודה המתאימה בטופס דוכן יד שנייה.
 15. פריטים שלא יימצא להם דורש לאחר סגירת הדוכן ביום האחרון של הכנס ייתרמו בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הכנס. כסף שלא יידרש עד לסגירת הדוכן ייחשב ככסף שנתרם לכנס.

הוראות למילוי הטופס להדפסה:

 1. יש למלא רק את הנתונים האישיים של בעל הפריטים, את תיאורי הפריטים וסוג הפריטים.
 2. אין למלא את התאים המסומנים באפור בטופס – מספר הטופס, התאריך והשעה. תאים אלה מיועדים לשימושו של צוות הדוכן.
 3. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הרלוונטיים בשני חלקי הטופס, ובכלל זה שמות הפריטים, סוג הפריטים (ספר, משחק, דגם, DVD וכו’), המחיר הרצוי וסימון עמודת התרומה בהתאם לרצונך.
 4. אם ברצונך לתרום את הפריט במקרה שלא יימכר, אנא סמן X בעמודה המתאימה.
 5. אין לחתום על הטופס אלא אם כן קראת והבנת את תנאי השימוש בדוכן כפי שהם מופיעים בדוכן ובאתר. השימוש בדוכן מותנה בהסכמת בעל הפריטים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש בדוכן כפי שהם מפורטים לעיל.
 6. ההוראות שלעיל כתובות בלשון זכר אך תקפות לשני המינים.