תקנון תחרות הסיפורים

 1. נושא התחרות הוא "סימנים". התחרות פתוחה לסיפורי מדע בדיוני ופנטזיה בנושא הזה בלבד.
 2. על הסיפורים להיות כתובים בשפה העברית בלבד.
 3. אורך הסיפורים: 5,000-2,000 מילה על פי ספירת המילים של מעבד התמלילים וורד. סיפור שאורכו יחרוג מגבולות אלה ייפסל. משתמשי "אופן אופיס", שימו לב – מונה המילים במעבד התמלילים הזה מוטה כלפי מעלה – אם הסיפור שלכם-ן קצר יחסית, אנא השתמשו בתוכנה אמינה לצורך ספירת המילים.
 4. אין להגיש יותר מסיפור אחד.
 5. התחרות מוגבלת לסיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, בדפוס או ברשת, כולל פורומים, בלוגים ואתרים פרטיים.
 6. אין להגיש סיפורים שמבוססים על יצירות מוכרות ("פאנפיקים").
 7. חובה להגיה את הסיפורים לפני ההגשה ולהקפיד על תקינות הסגנון והפיסוק.
 8. את הסיפורים יש להגיש באמצעות הטופס באתר הכנס של התחרות.
  את הסיפור יש לצרף בקובץ וורד או RTF בלבד, בקובץ עצמו אין לציין את שם המחבר.
 9. הנהלת התחרות תבדוק אם הסיפור עומד בקריטריונים של התחרות. מי שכתב-ה סיפור שלא יעמוד בקריטריונים י-תקבל התראה וי-תוכל לשלוח את הסיפור מחדש או לשלוח סיפור אחר במקומו, כל עוד לא חלף המועד האחרון למשלוח הסיפורים.
 10. הסיפורים שיעמדו בקריטריונים ויתקבלו לתחרות יפורסמו באתר הכנס.
 11. אפשר להגיש סיפורים עד יום שני, 14 במרץ 2022 בחצות. לא יתתנו הארכות זמן פרטיות.
 12. שיטת השיפוט תיקבע על ידי הנהלת התחרות. כל החלטות חבר השופטות-ים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
 13. השופטות-ים יעריכו את הסיפורים על סמך תוכנם בלבד ולא יידעו את זהות מחברות-יהם.
 14. פרסים יוענקו לזוכות-ים בשלושת המקומות הראשונים.
 15. השגות בנושא חוקי התחרות, שאלות ובירורים יש לשלוח בדוא"ל למנהל התחרות במייל stories@olamot-con.org.il.
 16. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחברות-יהם. עם זאת, הנהלת הכנס רשאית לפעול לפרסום הסיפורים בבמות מסחריות או שאינן מסחריות, בין שזכו ובין שלא זכו, בלי צורך במתן תמורה נוספת, במשך חצי שנה מתום הכנס. כל פרסום ייעשה אך ורק בהסכמה מראש ובכתב מהמחבר-ת.
 17. בשליחת סיפור לתחרות מביע-ה המחבר-ת הסכמה מלאה לתקנון הזה, על כל סעיפיו.